Terms of service

תנאי השירות

אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו בעיון לפני הגישה או השימוש באתר שלנועל ידי גישה או שימוש בכל חלק של האתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שירות אלה.

תנאים אלה יוצרים הסכם משפטי מחייב בינך לבין פנגיאה והשותפות שלה (אשר אנו עשויים להתייחס אליו כאל"פנגיאה","אנחנו","אנחנו"או"שלנו") לגבי השימוש שלך באתר האינטרנט שלנו ובשירותים הזמינים מאתר זה כדי אתהאנא עיין שלנו רשימת ישויות מקומיות לשמה של ישות Pangea האחראית על מתן השירותים לך. 1

אם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה, אזי אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בשירותים כלשהםאם תנאים והגבלות אלה נחשבים להצעה, הקבלה מוגבלת במפורש לתנאי שירות אלה.

הסכם זה מכיל הגבלת אחריות, אחריות וכתב ויתור כללי, הסכם בוררות, ויתור על תביעה ייצוגית, והסכמה לחידוש אוטומטי של תנאי המנוי שלךעל ידי גישה או שימוש בשירות, אתה מסכים להיות מחויב להסכם זהאם אינך מקבל ומסכים להיות מחויב לכל התנאים של הסכם זה, אל תיגש או תשתמש בשירות, כולל האתר או כל יישוםהשימוש שלך בשירות הוא על אחריותך בלבדPANGEA אינה נושאת באחריות כלשהי או מתחייבת מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לגבי השירות או הגישה שלך או השימוש שלך בו.

סקירה כללית

אתר זה מופעל על ידי PangeaPangea מציעה אתר זה, לרבות כל המידע, הכלים והשירותים הזמינים מאתר זה עבורך, המשתמש, מותנה בהסכמתך לכל התנאים, התנאים, המדיניות וההודעות האמורות כאן.

על ידי ביקור באתר שלנו ו/או רכישת משהו מאיתנו, אתה עוסק ב"שירות"שלנו ומסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות הבאים ("תנאי השירות","התנאים"), לרבות אותם תנאים והגבלות ומדיניות נוספים. המוזכרים כאן ו/או זמינים באמצעות היפר-קישורתנאי שירות אלה חלים על כל משתמשי האתר, לרבות ללא הגבלה משתמשים שהם דפדפנים, ספקים, לקוחות, סוחרים ו/או תורמים של תוכן.

אנא קרא את התנאים וההגבלות הללו בעיון לפני הגישה או השימוש באתר שלנועל ידי גישה או שימוש בכל חלק של האתר, אתה מסכים להיות מחויב לתנאי שירות אלהאם אינך מסכים לכל התנאים וההגבלות של הסכם זה, אזי אינך רשאי לגשת לאתר או להשתמש בשירותים כלשהםאם תנאים והגבלות אלה נחשבים להצעה, הקבלה מוגבלת במפורש לתנאי שירות אלה.

כל תכונות או כלים חדשים שיתווספו לחנות הנוכחית יהיו כפופים גם לתנאי השירותאתה יכול לעיין בגרסה העדכנית ביותר של התנאים וההגבלות בכל עת בדף זהאנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאי שירות אלה על ידי פרסום עדכונים ו/או שינויים באתר האינטרנט שלנובאחריותך לבדוק דף זה מעת לעת לאיתור שינוייםהמשך השימוש שלך באתר או הגישה אליו לאחר פרסום כל שינוי מהווה הסכמה לשינויים אלה.

החנות שלנו מתארחת ב-Shopify Incהם מספקים לנו את פלטפורמת המסחר המקוון המאפשרת לנו למכור לך את המוצרים והשירותים שלנו.

  1. תנאי החנות המקוונת

   בהסכמתך לתנאים והגבלות אלה, אתה מצהיר שאתה לפחות בגיל הבגרות במדינתך או במחוז מגוריך, או שאתה בגיל הבגרות במדינתך או במחוז מגוריך ונתת לנו את הסכמתך לכך לאפשר לכל אחד מהתלויים הקטינים שלך להשתמש באתר זה.

   אינך רשאי להשתמש במוצרים שלנו לכל מטרה בלתי חוקית או בלתי מורשית, וכן אינך רשאי, בשימוש בשירות, להפר חוקים כלשהם בתחום השיפוט שלך (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).

   אסור להעביר תולעים או וירוסים או כל קוד בעל אופי הרסני.

   הפרה או הפרה של כל אחד מהתנאים תגרום לסיום מיידי של השירותים שלך.

  2. תנאים כלליים

   אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב שירות לכל אחד מכל סיבה שהיא בכל עת.

   אתה מבין שהתוכן שלך (לא כולל פרטי כרטיס אשראי), עשוי להיות מועבר ללא מוצפן ולכלול (א) שידורים ברשתות שונות; וכן (ב) שינויים כדי להתאים ולהתאים לדרישות הטכניות של חיבור רשתות או התקניםפרטי כרטיס האשראי מוצפנים תמיד במהלך העברה ברשתות.

   אתה מסכים לא לשכפל, לשכפל, להעתיק, למכור, למכור מחדש או לנצל כל חלק מהשירות, השימוש בשירות, או הגישה לשירות או כל איש קשר באתר שדרכו ניתן השירות, ללא אישור מפורש בכתב מאתנו .

   הכותרות המשמשות בהסכם זה כלולות מטעמי נוחות בלבד ולא יגבילו או ישפיעו באופן אחר על תנאים אלה.

  3. דיוק, שלמות וזמן של מידע

   איננו אחראים אם המידע הזמין באתר זה אינו מדויק, מלא או עדכניהחומר באתר זה ניתן למידע כללי בלבד ואין להסתמך עליו או להשתמש בו כבסיס בלעדי לקבלת החלטות ללא התייעצות עם מקורות מידע ראשוניים, מדויקים יותר, מלאים יותר או מתעדכנים יותר.כל הסתמכות על החומר באתר זה היא על אחריותך בלבד

   אתר זה עשוי להכיל מידע היסטורי מסויםמידע היסטורי, בהכרח, אינו עדכני והוא מסופק לעיונך בלבדאנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את התוכן של אתר זה בכל עת, אך אין לנו מחויבות לעדכן כל מידע באתר שלנואתה מסכים שזו אחריותך לעקוב אחר שינויים באתר שלנו.

  4. שינויים בשירות ובמחירים

   המחירים של המוצרים שלנו כפופים לשינוי ללא הודעה מוקדמת.

   אנו שומרים לעצמנו את הזכות בכל עת לשנות או להפסיק את השירות (או כל חלק או תוכן שלו) ללא הודעה מוקדמת בכל עת.

   לא נהיה אחראים כלפיך או כלפי צד שלישי כלשהו בגין כל שינוי, שינוי מחיר, השעיה או הפסקה של השירות.

  5. מוצרים או שירותים (אם רלוונטי)

   מוצרים או שירותים מסוימים עשויים להיות זמינים באופן בלעדי באינטרנט דרך האתרייתכן שלמוצרים או שירותים אלה יהיו כמויות מוגבלות והם כפופים להחזרה או החלפה רק בהתאם ל"מדיניות ההחזרות"שלנו. מדיניות החזרה .

   עשינו את מירב המאמצים להציג בצורה מדויקת ככל האפשר את הצבעים והתמונות של המוצרים שלנו המופיעים בחנותאיננו יכולים להבטיח שתצוגת צג המחשב שלך בכל צבע תהיה מדויקת.

   אנו שומרים לעצמנו את הזכות אך לא מחויבים להגביל את המכירות של המוצרים או השירותים שלנו לכל אדם, אזור גיאוגרפי או תחום שיפוטאנו עשויים לממש זכות זו על בסיס כל מקרה לגופואנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל את הכמויות של כל מוצר או שירות שאנו מציעיםכל תיאורי המוצרים או תמחור המוצרים כפופים לשינוי בכל עת ללא הודעה מוקדמת, לפי שיקול דעתנו הבלעדיאנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק כל מוצר בכל עתכל הצעה עבור כל מוצר או שירות שנעשה באתר זה בטלה היכן שהיא אסורה.

   איננו מתחייבים שהאיכות של כל מוצר, שירות, מידע או חומר אחר שנרכש או הושג על ידך תענה על הציפיות שלך, או שכל שגיאות בשירות יתוקנו.

  6. דיוק פרטי החיוב והחשבון

   אנו שומרים לעצמנו את הזכות לסרב לכל הזמנה שתבצע איתנואנו רשאים, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, להגביל או לבטל כמויות שנרכשו לאדם, למשק בית או להזמנההגבלות אלו עשויות לכלול הזמנות שבוצעו על ידי או תחת אותו חשבון לקוח, אותו כרטיס אשראי ו/או הזמנות המשתמשות באותה כתובת לחיוב ו/או למשלוח.במקרה שנבצע שינוי או ביטול הזמנה, אנו עשויים לנסות להודיע ​​לך על ידי יצירת קשר עם הדואר האלקטרוני ו/או כתובת החיוב/מספר הטלפון שסופקו בזמן ביצוע ההזמנהאנו שומרים לעצמנו את הזכות להגביל או לאסור הזמנות שלפי שיקול דעתנו הבלעדי, נראה כאילו בוצעו על ידי סוחרים, משווקים או מפיצים.

   אתה מסכים לספק מידע רכישה וחשבון עדכני, מלא ומדויק עבור כל הרכישות שבוצעו בחנות שלנואתה מסכים לעדכן מיידית את חשבונך ומידע אחר, כולל כתובת הדוא"ל ומספרי כרטיס האשראי שלך, ותאריכי תפוגה כדי שנוכל להשלים את העסקאות שלך וליצור איתך קשר לפי הצורך.

   לפרטים נוספים, אנא עיין ב"מדיניות ההחזרות"שלנו מדיניות החזרה .

  7. כלים אופציונליים

   אנו עשויים לספק לך גישה לכלים של צד שלישי שעליהם אין לנו מעקב או שליטה או קלט.

   אתה מאשר ומסכים שאנו מספקים גישה לכלים כאלה"כפי שהם"ו"כפי שהם זמינים"ללא כל אחריות, מצג או תנאים מכל סוג שהוא וללא כל אישורלא תהיה לנו כל אחריות הנובעת או קשורה לשימוש שלך בכלים אופציונליים של צד שלישי.

   כל שימוש על ידך בכלים אופציונליים המוצעים דרך האתר הוא על אחריותך ועל שיקול דעתך בלבד ועליך לוודא שאתה מכיר ומאשר את התנאים שבהם מסופקים הכלים על ידי ספק(י) הצד השלישי הרלוונטי.

   אנו עשויים גם, בעתיד, להציע שירותים ו/או תכונות חדשים דרך האתר (כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים)תכונות ו/או שירותים חדשים כאלה יהיו כפופים גם לתנאים והגבלות אלה.

  8. קישורים של צד שלישי

   תוכן, מוצרים ושירותים מסוימים הזמינים דרך השירות שלנו עשויים לכלול חומרים מצדדים שלישיים.

   קישורים של צד שלישי באתר זה עשויים להפנות אותך לאתרי צד שלישי שאינם קשורים אלינואיננו אחראים לבדיקה או הערכה של התוכן או הדיוק ואיננו מתחייבים ולא תהיה לנו כל אחריות או אחריות לגבי חומרים או אתרי אינטרנט של צד שלישי, או לכל חומר, מוצרים או שירותים אחרים של צדדים שלישיים.

   איננו אחראים לכל נזק או נזק הקשור לרכישה או שימוש של סחורות, שירותים, משאבים, תוכן או כל עסקאות אחרות שנעשו בקשר לאתרי צד שלישי כלשהם.אנא עיין בעיון את המדיניות והנהלים של הצד השלישי וודא שאתה מבין אותם לפני שאתה עוסק בעסקה כלשהיתלונות, תביעות, חששות או שאלות בנוגע למוצרי צד שלישי יש להפנות לצד השלישי.

  9. הערות משתמשים, משוב והגשות אחרות

   אם לבקשתנו, אתה שולח הגשות ספציפיות מסוימות (למשל הצעות לתחרות) או ללא בקשה מאיתנו אתה שולח רעיונות יצירתיים, הצעות, הצעות, תוכניות או חומרים אחרים, בין אם מקוון, בדוא"ל, בדואר או בכל דרך אחרת ( ביחד, 'הערות'), אתה מסכים שאנו רשאים, בכל עת, ללא הגבלה, לערוך, להעתיק, לפרסם, להפיץ, לתרגם ולהשתמש בכל אמצעי אחר בכל הערה שתעביר אלינו.איננו מחויבים ולא נהיה מחויבים (1) לשמור הערות כלשהן בסודיות; (2) לשלם פיצוי בגין הערות כלשהן; או (3) להגיב לכל הערות.

   אנו רשאים, אך אין לנו מחויבות, לפקח, לערוך או להסיר תוכן שאנו קובעים לפי שיקול דעתנו הבלעדי שהוא בלתי חוקי, פוגע, מאיים, לשון הרע, לשון הרע, פורנוגרפי, מגונה או מעורר התנגדות אחרת או מפר את הקניין הרוחני של כל צד או תנאים אלה של שֵׁרוּת.

   אתה מסכים שההערות שלך לא יפרו כל זכות של צד שלישי כלשהו, ​​לרבות זכויות יוצרים, סימן מסחרי, פרטיות, אישיות או זכויות אישיות או קנייניות אחרותבנוסף, אתה מסכים שההערות שלך לא יכללו חומר פוגעני או בלתי חוקי, פוגעני או מגונה, או יכילו כל וירוס מחשב או תוכנה זדונית אחרת העלולה להשפיע בכל דרך על פעולת השירות או כל אתר קשוראינך רשאי להשתמש בכתובת דואר אלקטרוני כוזבת, להעמיד פנים שאתה מישהו אחר מלבדך, או להטעות אותנו או צדדים שלישיים בכל דרך אחרת לגבי מקורן של הערות כלשהן.אתה האחראי הבלעדי לכל הערות שאתה מעלה ולדיוק שלהןאנו לא לוקחים אחריות ואינו נושאים באחריות לכל הערות שפורסמו על ידך או על ידך כלשהם.

  10. מידע אישי

   שליחת המידע האישי שלך דרך החנות כפופה למדיניות הפרטיות שלנו. לצפייה שלנו מדיניות פרטיות .

  11. שגיאות, אי דיוקים והשמטות

   לעיתים עשוי להיות מידע באתר שלנו או בשירות המכיל שגיאות דפוס, אי דיוקים או השמטות שעלולים להתייחס לתיאורי מוצרים, תמחור, מבצעים, הצעות, דמי משלוח של מוצרים, זמני הובלה וזמינות.אנו שומרים לעצמנו את הזכות לתקן כל שגיאה, אי דיוקים או השמטה, ולשנות או לעדכן מידע או לבטל הזמנות אם מידע כלשהו בשירות או באתר קשור כלשהו אינו מדויק בכל עת ללא הודעה מוקדמת (כולל לאחר הגשת הזמנתך ).

   איננו מתחייבים לעדכן, לתקן או להבהיר מידע בשירות או באתר אינטרנט קשור כלשהו, ​​לרבות ללא הגבלה, מידע תמחור, למעט כנדרש על פי חוקאין לנקוט בשום עדכון או תאריך רענון מוגדר בשירות או באתר קשור כלשהו כדי לציין שכל המידע בשירות או בכל אתר קשור שונה או עודכן.

  12. שימושים אסורים

   בנוסף לאיסורים אחרים כמפורט בתנאי השירות, נאסר עליך להשתמש באתר או בתוכנו:(א) לכל מטרה בלתי חוקית; (ב) לשדל אחרים לבצע או להשתתף בפעולות בלתי חוקיות כלשהן; (ג) להפר כל תקנות בינלאומיות, פדרליות, פרובינציאליות או מדינתיות, חוקים, חוקים או תקנות מקומיות; (ד) להפר או להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או את זכויות הקניין הרוחני של אחרים; (ה) להטריד, להתעלל, להעליב, לפגוע, להשמיץ, להשמיץ, לבזות, להפחיד או להפלות על סמך מין, נטייה מינית, דת, אתניות, גזע, גיל, מוצא לאומי או מוגבלות; (ו) למסור מידע כוזב או מטעה; (ז) להעלות או להעביר וירוסים או כל סוג אחר של קוד זדוני שיעשה או עשוי לשמש בכל דרך שתשפיע על הפונקציונליות או הפעולה של השירות או של כל אתר קשור, אתרים אחרים או האינטרנט; (ח) לאסוף או לעקוב אחר מידע אישי של אחרים; (i) ספאם, פישינג, פארם, עילה, עכביש, זחילה או גרידה; (י) לכל מטרה מגונה או בלתי מוסרית; או (יא) להפריע או לעקוף את תכונות האבטחה של השירות או כל אתר קשור, אתרים אחרים או האינטרנטאנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק את השימוש שלך בשירות או בכל אתר קשור בשל הפרה של כל אחד מהשימושים האסורים.

  13. כתב ויתור על אחריות; הגבלת אחריות

   אנחנו לא מבטיחים, מייצגים או מתחייבים שהשימוש שלך בשירות שלנו יהיה ללא הפרעה, בזמן, מאובטח או נקי מטעויות.

   איננו מתחייבים כי התוצאות העשויות להתקבל מהשימוש בשירות יהיו מדויקות או מהימנות.

   אתה מסכים כי מעת לעת אנו עשויים להסיר את השירות לפרקי זמן בלתי מוגבלים או לבטל את השירות בכל עת, ללא הודעה אליך.

   אתה מסכים במפורש שהשימוש שלך בשירות, או חוסר יכולתך להשתמש בו, הוא על אחריותך הבלעדיתהשירות וכל המוצרים והשירותים המסופקים לך באמצעות השירות ניתנים (למעט כפי שצוין על ידינו במפורש) ניתנים 'כמות שהם' ו'כפי שזמינים לשימושך, ללא כל מצג, אחריות או תנאים מכל סוג שהוא, בין אם מפורש או משתמע, לרבות כל האחריות או התנאים המשתמעים של סחירות, איכות סחירה, התאמה למטרה מסוימת, עמידות, כותרת ואי-הפרה.

   בשום מקרה לא יהיו פנגאיה, הדירקטורים, נושאי המשרה, העובדים, השותפים, הסוכנים, הקבלנים, המתמחים, הספקים, נותני השירותים או בעלי הרישיונות שלנו אחראים לכל פציעה, הפסד, תביעה או כל ישיר, עקיף, מקרי, עונשי, מיוחד, או נזקים תוצאתיים מכל סוג שהוא, לרבות, ללא הגבלה רווחים אובדים, אובדן הכנסות, אובדן חסכונות, אובדן נתונים, עלויות החלפה, או כל נזק דומה, בין אם מבוסס על חוזה, עוולה (לרבות רשלנות), אחריות קפידה או אחר, הנובעים מ. השימוש שלך בכל אחד מהשירות או במוצרים כלשהם שנרכשו באמצעות השירות, או עבור כל טענה אחרת הקשורה בכל דרך לשימוש שלך בשירות או בכל מוצר, לרבות, אך לא רק, כל שגיאה או השמטה בתוכן כלשהו, או כל אובדן או נזק מכל סוג שהוא שייגרמו כתוצאה מהשימוש בשירות או כל תוכן (או מוצר) שפורסם, משודר או זמין בדרך אחרת באמצעות השירות, גם אם נודע על אפשרותם.מכיוון שמדינות או תחומי שיפוט מסוימים אינם מאפשרים החרגה או הגבלת אחריות לנזקים תוצאתיים או מקריים, במדינות או תחומי שיפוט כאלה, האחריות שלנו תהיה מוגבלת במידה המרבית המותרת על פי החוק.

  14. שיפוי

   אתה מסכים לשפות, להגן ולחזק את פנגיאה ואת החברות הבנות, השותפים, השותפים, נושאי המשרה, הדירקטורים, הסוכנים, הקבלנים, בעלי הרישיונות, נותני השירותים, קבלני המשנה, הספקים, המתמחים והעובדים שלנו ללא פגיעה מכל תביעה או דרישה, לרבות עורכי דין סבירים. עמלות, שנעשו על ידי כל צד שלישי עקב או כתוצאה מהפרה שלך של תנאי שירות אלה או המסמכים שהם משלבים בהפניה או הפרה שלך של כל חוק או זכויות של צד שלישי.

  15. בר הפרדה

   במקרה שתנאי כלשהו של תנאי שירות אלה ייקבע כבלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה, הוראה כזו בכל זאת תהיה ניתנת לאכיפה במלוא המידה המותרת על פי החוק החל, והחלק הבלתי ניתן לאכיפה ייחשב כמנותק מתנאים אלה של שירות, קביעה כזו לא תשפיע על תקפותן ואכיפה של הוראות אחרות שנותרו.

  16. סיום

   ההתחייבויות וההתחייבויות של הצדדים שנגרמו לפני מועד הסיום יישארו לאחר סיום הסכם זה לכל מטרה.

   תנאים והגבלות אלה תקפים אלא אם ועד לסיום על ידך או על ידינואתה יכול לסיים את תנאי השירות האלה בכל עת על ידי הודעה לנו שאינך מעוניין יותר להשתמש בשירותים שלנו, או כאשר אתה מפסיק להשתמש באתר שלנו.

   אם לפי שיקול דעתנו הבלעדי לא תצליח, או שאנו חושדים שנכשלת, לציית לכל תנאי או הוראה של תנאי שירות אלה, אנו גם רשאים לסיים הסכם זה בכל עת ללא הודעה מוקדמת ואתה תישאר אחראי לכל הסכומים המגיעים לפירעון. עד וכולל מועד הסיום; ו/או בהתאם עשוי למנוע ממך גישה לשירותים שלנו (או כל חלק מהם).

  17. ההסכם כולו

   כישלוננו לממש או לאכוף כל זכות או הוראה של תנאי שירות אלה לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור.

   תנאי שירות אלה וכל מדיניות או כללי הפעלה שפורסמו על ידינו באתר זה או ביחס לשירות מהווים את ההסכם וההבנה המלאה בינך לבינינו וחולשים על השימוש שלך בשירות, במקום כל הסכמים, תקשורת קודמים או בו-זמניים. הצעות, בין אם בעל פה ובין בכתב, בינך לבינינו (כולל, אך לא רק, כל גרסה קודמת של תנאי השירות).

   כל אי בהירות בפרשנות של תנאי שירות אלה לא תתפרש כלפי הצד המנסח.

  18. חוק מסדיר

   תנאי שירות אלה וכל הסכמים נפרדים שלפיו אנו מספקים לך שירותים יהיו כפופים לחוקי Pangaea, 716 Monterey Pass Road, Monterey Park, CA 91754 ארצות הברית.

  19. תקשורת אלקטרונית וחתימות

   אתה מסכים לשימוש בתקשורת אלקטרונית כדי להתקשר בהסכמים ולבצע הזמנות, ולמסירה אלקטרונית של הודעות, מדיניות ורישומים של עסקאות שבוצעו או הושלמו באמצעות השירותיםיתר על כן, אתה מוותר בזאת על כל זכויות או דרישות על פי כל חוקים או תקנות בכל תחום שיפוט הדורשים חתימה מקורית (לא אלקטרונית) או מסירה או שמירה של רשומות לא אלקטרוניות, במידה המותרת על פי החוק החל ומחזק מידע אישיכפי שמתואר בכתבי החברה מדיניות פרטיות , נכלל במסמך זה, אנו נגן על המידע האישי שלך ונגלה אותו רק במספר מצומצם של נסיבותיישמנו אמצעים שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן מקרי ומפני גישה, שימוש, שינוי או חשיפה בלתי מורשיתעם זאת, איננו יכולים להבטיח שצדדים שלישיים לא מורשים לעולם לא יוכלו לסכל אמצעים אלה או להשתמש במידע האישי שלך למטרות לא ראויותאתה מאשר שאתה מספק את המידע האישי שלך על אחריותך בלבד.

   שני הדברים האלה חשובים ומקושרים לבעלות על נתונים ושימושכמפורט בכתבי החברה מדיניות פרטיות , המשולבים בזה, נהיה הבעלים של כל הנתונים המצטברים, וה- מדיניות הפרטיות ינהל את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי שנמסר באמצעות השירותיםעל ידי גישה או שימוש בשירותים, אתה מסכים שקראת ומסכים שלנו מדיניות פרטיות . כפי שמוסבר אצלנו מדיניות פרטיות , יש לנו אמצעי בקרה כדי למנוע מגורמים חיצוניים לגנוב או לגשת לנתונים ולמידע האישי שלך, אך הם אינם חסינים בפני תקלותנא לנקוט משנה זהירות בעת חשיפת מידע אישי בזמן השימוש באתר האינטרנט שלנואנו נודיע אחד לשני אם מישהו מאיתנו יגלה שהנתונים ו/או המידע האישי שלך נפגעואתה האחראי הבלעדי לפתרון מחלוקות בנוגע לבעלות או גישה לנתונים שלך, לרבות אלה המעורבים כל בעלים הנוכחיים או לשעבר, בעלים משותפים, עובדים או קבלנים של העסק שלךאתה מאשר ומסכים שאין לחברה מחויבות כלשהי לפתור או להתערב במחלוקות כאלהמידע אישיכפי שמתואר בכתבי החברה מדיניות פרטיות , נכלל במסמך זה, אנו נגן על המידע האישי שלך ונגלה אותו רק במספר מצומצם של נסיבותיישמנו אמצעים שנועדו לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובדן מקרי ומפני גישה, שימוש, שינוי או חשיפה בלתי מורשיתעם זאת, איננו יכולים להבטיח שצדדים שלישיים לא מורשים לעולם לא יוכלו לסכל אמצעים אלה או להשתמש במידע האישי שלך למטרות לא ראויותאתה מאשר שאתה מספק את המידע האישי שלך על אחריותך בלבד.

  20. שינויים בתנאים וההגבלות

   אתה יכול לעיין בגרסה העדכנית ביותר של תנאי השירות בכל עת בדף זה.

   אנו שומרים לעצמנו את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לעדכן, לשנות או להחליף כל חלק מתנאי שירות אלה על ידי פרסום עדכונים ושינויים באתר האינטרנט שלנובאחריותך לבדוק את האתר שלנו מעת לעת אם יש שינוייםהמשך השימוש או הגישה שלך לאתר שלנו או לשירות לאחר פרסום כל שינוי בתנאי שירות אלה מהווה הסכמה לשינויים אלה.

  21. פרטי התקשרות

   שאלות לגבי תנאי השירות יש לשלוח אלינו בכתובת support@luminskin.com

  22. חידוש אוטומטי

   אם רכשת מנוי, אתה מסכים שהמינוי שלך יתחדש אוטומטית בתעריף ובתקופה שנקבעו בקופהשיטת התשלום המוגדרת כברירת מחדל יחויב אוטומטית לאחר תקופת המנוי או הניסיון אם לא תבטל או תאריך את המנוי שלך בתוך התקופה, והוא ימשיך להתחדש באותו מחיר ובאותו תקופה עד שתבטלאתה יכול להאריך את תקופת הניסיון שלך, לבטל את המנוי שלך ללא עלות, או לשנות את הפריטים במנוי שלך על ידי שימוש במערכת החשבון המקוון שלך או פנייה לצוות התמיכה של Lumin support@luminskin.com

   כאשר אתה נרשם למנוי לקבלת מוצרים, סחורות או שירותים מ-Lumin על בסיס מתמשך, אתה מאשר ומסכים במפורש כי (א) Lumin (או מעבד התשלומים של הצד השלישי שלנו) מורשים לחייב אותך בתדירות המשלוחים בחרת לאחרונה (כל חודשיים או אחרת) עבור המנוי שלך (בנוסף לכל מיסים וחיובים אחרים הרלוונטיים) כל עוד המנוי שלך נמשך, ו-(ב) המנוי שלך מתמשך עד שתבטל אותו או שנשעה או נפסיק מתן גישה למוצרים, למוצרים או לשירותים בהתאם לתנאים אלהאתה יכול לדלג על כל משלוח או לבטל את המנוי שלך בכל עת, בכפוף לתנאים ולכללים המשלימים.

   מדיניות ביטולעל מנת לבטל את המנוי שלך, עליך לעשות זאת לפחות 48 שעות לפני תאריך החיוב הבא שלך שמופיע בדף החשבון שלךכל ביטול שיתקבל תוך פחות מ-48 שעות עד למועד החיוב הבא לא ייכנס לתוקף עד לתקופת החיוב הבאה ואתה תהיה אחראי לכל החיובים (כולל כל מיסים וחיובים אחרים הרלוונטיים) שייגרמו לפני ביטול המנוי שלך.

  23. חידוש אוטומטי של נסיונות חינם

   אם רכשת מנוי חינם, אתה מסכים שתקבל אספקת מוצרים חינם למשך חודש ותשלם רק את עלות המשלוח30 ימים לאחר תאריך הזמנת הניסיון בחינם שלך, אתה מסכים שהמינוי שלך יירשם אוטומטית למנוי שמתחדש כל חודשיים במחיר האספקה לחודשיים בהנחה של מנוישיטת התשלום המוגדרת כברירת מחדל תחודש ויחויב אוטומטית לאחר תקופת הניסיון אם לא תבטל או תאריך את המנוי שלך בתוך התקופה, והוא ימשיך להתחדש באותו המחיר ובאותו התקופה עד שתבטלאתה יכול להאריך את תקופת הניסיון שלך, לבטל את המנוי שלך ללא עלות, או לשנות את הפריטים במנוי שלך על ידי שימוש במערכת החשבון המקוון שלך או יצירת קשר עם צוות התמיכה של Lumin בכתובת support@luminskin.com

   במידה ומותרת על פי חוק, אנו עשויים להציע נסיונות מוזלים ו/או בחינם של מנויים מסוימים לפרקי זמן מוגדרים ללא תשלום או עם תשלום מוזלאם נציע לך תקופת ניסיון מוזלת או בחינם, התנאים הספציפיים של אותה ניסיון יסופקו בחומרי השיווק המתארים את הניסיון המסוים או בעת ההרשמה.

   לאחר שתסתיים תקופת הניסיון המוזלת או החינמית שלך, אנו (או מעבד התשלומים של הצד השלישי שלנו) נתחיל לחייב את אמצעי התשלום הייעודי שלך על בסיס חוזר במחיר הרלוונטי למנוי שלך (בתוספת כל מיסים וחיובים אחרים הרלוונטיים) כל עוד המנוי שלך ממשיך, אלא אם תבטל את המנוי שלך לפני תום תקופת הניסיון שלךההנחיות לביטול המנוי שלך הן כמתואר לעילשים לב שלא תקבל מאיתנו הודעה על כך שהניסיון המוזל או החינמי שלך הסתיימה או שהחלק בתשלום של המנוי שלך החלאנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות או לסיים הנחות ו/או נסיונות בכל עת, ללא הודעה מוקדמת, ולפי שיקול דעתנו הבלעדי.

  24. בוררות ויתור על תובענה ייצוגית

   על ידי גישה או שימוש בשירות, אתה מסכים שהאמצעי הבלעדי לפתרון כל מחלוקת או תביעה בינך לבין Pangea (כולל כל נושא משרה, דירקטור, חבר, מנהל, עובד, קבלן עצמאי, סוכן או נציג, או כל שותף של כל אחד מאלה צדדים ("הצדדים של פנגה")) הנובעים או קשורים ל-(i) הסכם זה, (ii) השירות, או (iii) כל עסקה בינינו, יהיו בבוררות מחייבתאתה והצדדים של Pangea מסכימים עוד כי כל החלטה בנוגע לאכיפה או תקפות של הוראת בוררות זו תיקבע על ידי הבורר ולא על ידי כל בית משפטבנוסף, אתה מסכים לא, בשום פנים ואופן, להגיש או לקיים תביעה כלשהי נגד צדדי Pangea במסגרת תובענה ייצוגית, בוררות ייצוגית או תובענה או הליך ייצוגי אחר.בהסכמתך לכך, אתה מוותר על זכותך לפנות לבית המשפט, כולל זכותך למשפט מושבעיםאתה גם מוותר על זכותך להשתתף בתביעה ייצוגית או הליך אחראם אינך מסכים להסכם בוררות זה ולוויתור על תובענה ייצוגית, עליך לשלוח אלינו מכתב בכתב ב- Lumin Skin, 716 Monterey Pass Road, Monterey Park, CA 91754, USA תוך עשרה (10) ימים מהסכמתך הראשונית לאלה. תנאים (כולל הרכישה הראשונה שלך של כל שירות או שימוש באתרים שלנו) המפרטים:(i) שמך; (ii) כתובת הדואר שלך; וכן (iii) בקשתך להחריג מהליך הבוררות הפרטני הסופי והמחייבבמקרה שתבטל את הסכמתך בהתאם לנוהל המפורט לעיל, כל שאר התנאים ימשיכו לחול, לרבות ויתור על זכויות התובענה הייצוגית.

   בבוררות, הטענות שלך יישמעו ויקבעו על ידי בורר ניטרלי, לא שופט או חבר מושבעיםאתה זכאי לשימוע הוגן מול הבוררבוררות היא בדרך כלל הליך יעיל יותר לא פורמלי מאשר הליך בבית משפטבורר יכול לתת את אותו סעד שבית משפט יכול לפסוקלפיכך, החלטות הבורר ניתנות לאכיפה בבית המשפט וניתנות לביטול על ידי בית משפט רק מסיבות מוגבלות ביותרלבורר לא תהיה הסמכות:(1) לאחד תביעות שהוגשו על ידי יותר מאדם אחד נגד הצדדים בפנגיאה; (2) לעמוד בראש כל נציג או תובענה ייצוגית נגד הצדדים בפנגיאה; או (3) לפסוק פיצויים לקבוצהכל הליך לאישור, שינוי או ביטול פסק בוררות, ניתן להתחיל בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכתאתה מאשר ומסכים כי ויתור זה על תובענה ייצוגית הוא מהותי להסכם לבוררות במחלוקות.

   הסכם זה, וכל מחלוקת בינך לבין פנגיאה, יהיו כפופים לחוקי מדינת קליפורניה ללא התחשבות בעקרונות של סתירות חוק, ובלבד שהסכם בוררות זה יהיה כפוף לחוק הבוררות הפדרליהבוררות תנוהל על ידי האגודה האמריקאית לבוררות ("AAA"), ותתנהל תחת כללי הבוררות המסחרית של AAA ("כללי AAA") בתוקף בזמן המחלוקתתוכל להשיג עותקים של כללי AAA המסבירים כיצד להתחיל הליך בוררות על ידי ביקור באתר האינטרנט של AAA בכתובת www.adr.org, או על ידי התקשרות אל AAA בטלפון (800) 778-7879.

   במקרה שהסכם בוררות זה ייחשב מסיבה כלשהי כבלתי ניתן לאכיפה, כל התדיינות משפטית נגד הצדדים של פנגיאה תתחיל רק בבתי המשפט הפדרליים או המדינתיים הממוקמים בלוס אנג'לס, קליפורניה.אתה מסכים בזאת באופן בלתי הפיך לסמכות השיפוט של בתי משפט אלה ומוותר על כל זכות למשפט על ידי חבר מושבעים.

1 כל העסקאות בכרטיס מבוצעות בינך לבין Pangea USעסקאות עם שיטות תשלום אחרות מבוצעות בינך לבין ישות Pangea באזור שלך.